قم
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglish
/ Divan News
/
/
/
برگزاری همایش دیوان محاسبات استان های منطقه یک کشور
1397/06/19

اولین همایش دیوان محاسبات استان های منطقه یک کشور با حضور دیوان محاسبات استان های البرز، تهران، سمنان، قزوین، قم و مرکزی به میزبانی دیوان محاسبات استان قم و به مدت دو روز برگزار گردید. در این همایش که آقایان دکتر منتی نژاد معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، عمرانی معاون دادستان، ممبینی رئیس هیات دوم مستشاری، شمس مدیرکل هماهنگی استان ها و مظفری مدیرکل آموزش و بهسازی منابع انسانی نیز حضور داشتند، درخصوص مباحث قانون بودجه کشور، دامنه صلاحیت های دیوان محاسبات کشور و کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی بحث و گفتگو شد.
 
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/